Monday, February 2, 2009

RPH PJPK T.4 Minggu 1,2,3, 2009

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 (2009)

Minggu 1

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Hari : Isnin 05 Jan 2009

TINGKATAN 4 K 5

MASA 7.15 – 8.15 ( 40 minit)

TUNJANG PEMBELJARAN ; Pengenalan

UNIT PEMBELAJARAN : Etika danperaturan

SPESIFIKASI : Semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikn jasmani dan Pendidikan Kesihatan

HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat

Mematuhi etika dan peraturan semasa pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Menunjukkan sikap yang baik dan bersesuaian dengan pemebelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Aktiviti :

Perbincangan, latihan bertulis

KBKK

Mematuhi peraturan yang ditetapkanNILAI

Hormat-menghormati
Berfikiran rasional


RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 (2009)

Minggu 1

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Hari : Jumat 09 Jan 2009

TINGKATAN 4 K 4

MASA 7.15 – 8.15 ( 40 minit)

TUNJANG PEMBELJARAN ; Pengenalan

UNIT PEMBELAJARAN : Etika danperaturan

SPESIFIKASI : Semasa pengajaran dan pembelajaran Pendidikn jasmani dan Pendidikan Kesihatan

HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat

Mematuhi etika dan peraturan semasa pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
Menunjukkan sikap yang baik dan bersesuaian dengan pemebelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Aktiviti :

Perbincangan, latihan bertulis

KBKK

Mematuhi peraturan yang ditetapkan

NILAI

Hormat-menghormati
Berfikiran rasional
RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 (2009)

Minggu 2

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Hari : Isnin 12 Jan 2009

TINGKATAN 4 K 5

MASA 7.15 – 8.15 ( 40 minit)

TUNJANG PEMBELJARAN ; Kesihatan Diri dan Keluarga

UNIT PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri


SPESIFIKASI : a) Kesenggangan
b) Rehat
HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat
A1 : Menyatakan konsep kesenggangan dan rehat
A2 : Menyenaraikan faedah kesenggangan dan rehat
A3 : Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan dan rehat yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri

Aktiviti :Perbincangan, latihan bertulis

KBKK Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah

NILAI
1. Bersyukur
2. Menghargai anugerah Tuhan
3. Hormat-menghormati
4. Berfikiran rasionalRANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 (2009)

Minggu 2

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Hari : Jumat 16 Jan 2009

TINGKATAN 4 K 4

MASA 7.15 – 8.15 ( 40 minit)

TUNJANG PEMBELJARAN ; Kesihatan Diri dan Keluarga

UNIT PEMBELAJARAN : Kesihatan Diri


SPESIFIKASI : a) Kesenggangan
b) Rehat
HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat
A1 : Menyatakan konsep kesenggangan dan rehat
A2 : Menyenaraikan faedah kesenggangan dan rehat
A3 : Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan dan rehat yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri

Aktiviti :Perbincangan, latihan bertulis

KBKK Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah

NILAI
3. Bersyukur
4. Menghargai anugerah Tuhan
3. Hormat-menghormati
4. Berfikiran rasionalRANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 (2009)

Minggu 3

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Hari : Isnin 19 Jan 2009

TINGKATAN 4 K 5

MASA 7.15 – 8.15 ( 40 minit)

TUNJANG PEMBELJARAN ; Kecergasan

UNIT PEMBELAJARAN : Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)
SPESIFIKASI : Definisi Daya Tahan Kardiovaskular
(1) Aktiviti:
(2) Merentas Desa

HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat:
A1 : Menyenaraikan tiga langkah keselamatan semasa latihan litar atau merentas desa
A2(I) : Menulis dua kriteria pemilihan laluan merentas desa
A2(ii) : Merancang dan mengelola pertandingan merentas desa
A2(iii) Menerangkan dua daripada tugas dalam pengelolaan merentas desa
A3 : Membandingkan persamaan dan perbezaan antara merentas desa dan larian maraton.
Aktiviti :

Perbincangan, latihan bertulis

KBKK:
Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah

Nilai:
1. Bersyukur
2 Bekerjasama

RANCANGAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4 (2009)

Minggu 3

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

Hari : Jumat 23 Jan 2009

TINGKATAN 4 K 4

MASA 7.15 – 8.15 ( 40 minit)

TUNJANG PEMBELJARAN ; Kecergasan

UNIT PEMBELAJARAN : Daya Tahan Kardiovaskular (DTK)
SPESIFIKASI : Definisi Daya Tahan Kardiovaskular
(2) Aktiviti:
(2) Merentas Desa

HASIL PEMBELAJARAN: Murid dapat:
A1 : Menyenaraikan tiga langkah keselamatan semasa latihan litar atau merentas desa
A2(I) : Menulis dua kriteria pemilihan laluan merentas desa
A2(ii) : Merancang dan mengelola pertandingan merentas desa
A2(iii) Menerangkan dua daripada tugas dalam pengelolaan merentas desa
A3 : Membandingkan persamaan dan perbezaan antara merentas desa dan larian maraton.
Aktiviti :

Perbincangan, latihan bertulis

KBKK:
Mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah

Nilai:
2. Bersyukur
2 Bekerjasama

No comments: